11

Czas na rozwiązanie testu to 10 minut.

Czas minął!


Piesi czy pojazdy - kto pierwszy?

1. W tej sytuacji:
2. W tej sytuacji pieszy:
3. Tutaj, kiedy rowerzysta widzi zielone światło na sygnalizatorze:
4. W tej sytuacji:
5. W tej sytuacji:
6. W tej sytuacji:
7. W tej sytuacji:
8. W tej sytuacji:
9. Komu rowerzysta musi ustąpić:
10. W przedstawionej sytuacji:

Średni wynik to 44%

Kliknij gwiazdki, aby ocenić quiz