wstecz

Zakaz zawracania.

Kiedy już miniesz miejsce w którym ustawiono ten znak, to pamiętaj, że zabrania on zawracania – od miejsca ustawienia znaku, aż do najbliższego skrzyżowania włącznie.

Chociaż ten znak przypomina znak B-21 (zakaz skrętu w lewo), to zakres obowiązywania tych znaków jest różny.
Za omawianym tutaj znakiem można skręcić w lewo zarówno na skrzyżowaniu, jak i przed nim, np. w celu wjechania na posesję lub do obiektu przydrożnego (np. na parking).

Czasem zakaz jest odwołany znakiem B-24 (koniec zakazu zawracania) lub znakiem B-42 (koniec zakazów), kiedy dotyczy tylko odcinka drogi pomiędzy skrzyżowaniami.

W razie potrzeby uprzedzenia kierujących, że zakaz wyrażony tym znakiem obowiązuje na dłuższym odcinku drogi, pod znakiem umieszczona jest tabliczka T-20 określająca tę odległość.

Na widocznym tutaj przykładzie zastosowano zmodyfikowany znak F-7, który wskazuje w jaki sposób należy pojechać, żeby zawrócić bez łamania przepisów.