wstecz

Tabliczka wskazująca długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje.

Taka tabliczka może być zastosowana przy znakach zakazu i wskazuje długość odcinka drogi, na którym zakaz obowiązuje.

Stosuje się ją przy znakach: B-33 – ograniczenie prędkości, B-35 – zakaz postoju, B-36 – zakaz zatrzymywania się, B-37 – zakaz postoju w dni nieparzyste, B-38 – zakaz postoju w dni parzyste, B-23 – zakaz zawracania, B-25 – zakaz wyprzedzania, oraz B-41 – zakaz ruchu pieszych, gdy długość wskazanego odcinka nie przekracza 500 metrów.