wstecz

Tabliczka wskazująca miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe.

Z powodu zwężenia drogi może się zdarzyć, że pas ruchu dla pojazdów kołowych jest skierowany na torowisko tramwajowe.
Może to wyglądać tak, jak na tym przykładzie.

Wtedy takie miejsce oznakowane jest tą tabliczką – musisz pamiętać, że tramwaj ma tam pierwszeństwo!

Jest stosowana ze znakami A-21 (tramwaj) A-30 (inne niebezpieczeństwo).