wstecz

Tabliczka wskazująca miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe.

Z powodu zwężenia drogi może się zdarzyć, że pas ruchu dla pojazdów kołowych jest skierowany na torowisko tramwajowe. Sytuacja taka może wyglądać tak, jak na tym przykładzie.

Wówczas takie miejsce oznakowane jest taką tabliczką – bo trzeba pamiętać, że tramwaj ma tam pierwszeństwo!

Jest stosowana ze znakami A-21 (tramwaj) A-30 (inne niebezpieczeństwo).