wstecz

Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze z pierwszeństwem).

Tabliczka, umieszczana na drodze z pierwszeństwem, przed skrzyżowaniem z drogą podporządkowaną, wskazuje przebieg drogi pierwszeństwem (oznaczonej grubszą linią).

Stosowana jest ze znakiem D-1 (droga z pierwszeństwem), gdy droga z pierwszeństwem nie przebiega na wprost przez skrzyżowanie.
Oczywiście zamiast drogi głównej, która na tym przykładzie skręca w lewo, można spotkać, że na tabliczce będzie narysowana droga główna skręcająca na skrzyżowaniu w prawo.

PAMIĘTAJ, że jeśli na takim skrzyżowaniu będzie sygnalizacja świetlna, to jej wskazania są ważniejsze od wskazań znaków drogowych.
Na tym przykładzie sygnalizacja „skasowała” łamane pierwszeństwo!