wstecz

Tabliczka wskazująca liczbę zakrętów.

Tabliczka umieszczona pod znakiem A-3 (niebezpieczne zakręty – pierwszy w prawo), lub A-4 (niebezpieczne zakręty – pierwszy w lewo), wskazuje rzeczywistą liczbę zakrętów, większą niż dwa.

Dodatkowo, odległość pomiędzy zakrętami powinna być mniejsza niż 300 metrów. Zobacz przykład takiego oznakowania.