wstecz

Tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo.

Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka wskazuje koniec odcinka, na którym występowało niebezpieczeństwo.

Obok przedstawiona jest podobna do omawianej tabliczka T-3a, która wskazuje koniec miejsca przeznaczonego na postój. Jest stosowana ze znakami D-18 parking, i D-18b parking zadaszony. Wskazuje koniec parkingu, szczególnie w przypadku parkingów wyznaczonych wzdłuż krawędzi jezdni. znak T-3a

Z powyższej definicji tabliczki T-3a wynika, że na tym przykładzie jest błąd w oznakowaniu. Zamiast znaku ograniczenia prędkości z tą tabliczką, powinien w tym miejscu znaleźć się znak B-34 lub B-42.