wstecz

Tabliczka wskazująca odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje.

Tabliczka wskazuje odległość od miejsca, od którego zaczyna obowiązywać zakaz i jest stosowana do znaków zakazu, gdy znak nie został ustawiony w miejscu początku obowiązywania zakazu.

Na ilustracji poniżej, tabliczka jest zastosowana niezgodnie z powyższą definicją.

nie pasuje tutaj znak informacyjny