wstecz

Tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego.

Tabliczka wskazuje odległość znaku, od jakiegoś miejsca oznaczonego znakiem ostrzegawczym.

Na przykładzie zobacz tutaj, 100 metrów dalej będzie wlot drogi jednokierunkowej.

Tabliczka stosowana jest do znaków ostrzegawczych, wskazujących niebezpieczeństwo występujące pojedynczo, kiedy znak nie został ustawiony w przepisowej odległości od miejsca niebezpiecznego.

Podobne do tej tabliczki znaczenie, ma tabliczka T-1a, która stosowana jest do niektórych znaków informacyjnych wskazując odległość znaku informacyjnego od początku (końca) drogi lub pasa ruchu.

Zobacz też tabliczkę T-21.