wstecz

Strzałka naprowadzająca w lewo.

Namalowany na jezdni znak oznacza nakaz wjazdu na sąsiedni pas ruchu wskazany strzałką – w tym wypadku po lewej stronie.

Nie dotyczy to kierujących pojazdami, dla których jest przeznaczony dalszy odcinek pasa ruchu, jednak w tym przykładzie nakaz dotyczy wszystkich. Ciekawe czy wiesz dlaczego?

Odmianą omawianego znaku jest znak P-9b: strzałka naprowadzająca w prawo.
Znak oznacza nakaz wjazdu na sąsiedni pas ruchu wskazany strzałką – w tym wypadku na prawy pas. Nie dotyczy to kierujących pojazdami, dla których jest przeznaczony dalszy odcinek pasa ruchu, np. kierowców autobusów, TAXI itp.