wstecz

Strzałka kierunkowa na wprost.

Namalowana na jezdni strzałka oznacza, że jazda z pasa ruchu, na którym jest umieszczony, jest dozwolona tylko we wskazanym kierunku.

Połączone symbole znaków P-8, oznaczają zezwolenie na ruch w kierunkach wskazanych strzałkami kierunkowymi.

Poniżej widać odmiany znaku P-8

P-8b 
P-8b – strzałka zezwalająca na skręcanie w lewo ze skrajnego lewego pasa ruchu. Pozwala też na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem B-23, lub ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3.

P-8c 
P-8c – znak ten oznacza, że z pasa ruchu, na którym strzałka jest namalowana dozwolone jest zawracanie.


P-8d 
P- 8d – strzałka kierunkowa w prawo.


P-8e 
P-8e – znak stosuje się w celu wskazania, że z pasa, na którym jest namalowany, dozwolona jest jazda na wprost lub w lewo.


P-8f 
P-8f – znak stosuje się w celu wskazania, że z pasa, na którym jest namalowany, dozwolona jest jazda na wprost lub w prawo.


P-8g 
P-8g – znak stosuje się w celu wskazania, że z pasa, na którym jest namalowany, dozwolona jest jazda w prawo lub w lewo.