wstecz

Linia ostrzegawcza.

Linia, w której namalowane kreski są dłuższe od przerw, rozdziela pasy ruchu, oraz uprzedza o zbliżaniu się do linii, przez którą przejeżdżanie jest zabronione ( linii ciągłej), lub ostrzega o zbliżaniu się do miejsca niebezpiecznego – np. niebezpiecznego zakrętu.

Odmianą omawianego tutaj znaku jest znak P-6a – linia ostrzegawcza naprowadzająca.

Takie oznakowanie stosuje się do ostrzegania kierujących pojazdami o zbliżaniu się do odcinka przed którym zastosowano linie P-3a lub P-4 i oznacza możliwie szybki nakaz powrotu na prawy pas ruchu. Znak ten stosuje się na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 70 km/godz., przed łukami poziomymi i pionowymi, które nie są z daleka widoczne przez kierujących, a także przed wysepkami rozdzielającymi pasy ruchu.

W linii ostrzegawczej naprowadzającej co trzecia kreska zastąpiona jest strzałką. Znak stosowany jest samodzielnie, lub jako kontynuacja omawianej tutaj linii P-6, przy czym w zależności od warunków widoczności liczba strzałek powinna wynosić od 2 do 4.