wstecz

Linia jednostronnie przekraczalna.

Taka linia namalowana na nawierzchni oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię od strony linii ciągłej i najeżdżania na nią, z wyjątkiem powrotu po wyprzedzaniu na położony przy linii przerywanej pas ruchu zajmowany przed wyprzedzaniem.

Znak stosuje się do rozdzielenia przeciwnych kierunków ruchu pomiędzy skrzyżowaniami, jeżeli zabroniony jest przejazd na sąsiedni pas ruchu od strony linii ciągłej.

W szczególności znak jest stosowany na jezdniach dwukierunkowych dwupasowych w rejonach: łuków poziomych i pionowych wypukłych o niedostatecznej widoczności, przejazdów kolejowych i tramwajowych, przejść dla pieszych, gdy jest uzasadnione ułatwienie opuszczania tych rejonów przez kierujących pojazdami.

Istnieją dwie odmiany omawianego znaku:
P-3a linia jednostronnie przekraczalna – długa;
P-3b linia jednostronnie przekraczalna – krótka.