wstecz

Powierzchnia wyłączona.

Namalowane na jezdni równolegle do siebie linie i skośnie do krawędzi jezdni, oznaczają powierzchnię drogi, na którą wjazd i zatrzymanie (a tym bardziej parkowanie) są zabronione.

Wyjątek może stanowić sytuacja, kiedy pojazd uległ awarii i umieszczony w takim miejscu nie tamuje ruchu innym.

powierzchnia wyłączona z ruchu