wstecz

Linia pojedyncza ciągła.

Taka linia oddziela pasy ruchu o tym samym kierunku i jednocześnie oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią.

Co ważne – taka linia nie zabrania wyprzedzania, ale należy pamiętać o zakazie przejeżdżania i najeżdżania na tą linię – czyli można wyprzedzić np. rowerzystę.

Linia ciągła, której grubość jest dwukrotnie większa od standardowej – P-2b linia pojedyncza ciągła – szeroka – służy do wyznaczania pasów dla autobusów lub rowerów.