wstecz

Linia wyznaczająca pas postojowy.

Znak ten wyznacza pas przeznaczony na postój pojazdów wzdłuż krawędzi jezdni, lub oddziela od niej zatokę postojową.

linia wyznaczająca pas postojowy