wstecz

Linia przystankowa.

Namalowany znak wyznacza na jezdni miejsce przystanku tramwajów D-17 (bez wysepki), autobusów D-15, trolejbusów D-16, lub innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.

Linia taka oznacza, że na całej jej długości obowiązuje zakaz zatrzymywania się innych pojazdów na przystanku, ale przepisy nie zabraniają wjeżdżania na obszar wyznaczony tą linią.