wstecz

Przejazd dla rowerzystów.

Znak ten oznacza wyznaczone na jezdni miejsce przejazdu dla rowerzystów.
W tym miejscu – w przeciwieństwie do przejścia dla pieszychwolno zgodnie z przepisami przejechać na rowerze przez jezdnię.

Kierujący, który zbliża się do przejazdu dla rowerzystów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście, który już znajduje się na przejeździe.

Jednocześnie (podobnie jak na przejściu dla pieszych), kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany.
Obok znaku malowanego na jezdni, ustawiany jest znak pionowy D-6a.

Na tej ilustracji widać obok wyznaczonego przejazdu dla rowerzystów również przejście dla pieszych.