wstecz

Linia pojedyncza przerywana.

Namalowany na jezdni znak, w którym kreski są krótsze od przerw, lub równe tym przerwom, wyznacza pasy ruchu na jezdni.

Istnieje kilka (różniących się od siebie) odmian znaku P-1:

P-1a – linia pojedyncza przerywana – długa, stosowana do wyznaczenia pasów ruchu pomiędzy skrzyżowaniami na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 70 km/godz – widoczna na przykładzie;

P-1b – linia pojedyncza przerywana – krótka, stosowana do wyznaczenia pasów ruchu pomiędzy skrzyżowaniami na drogach o dopuszczalnej prędkości do 70 km/godz;

P-1c – linia pojedyncza przerywana – wydzielająca, stosowana niezależnie od dopuszczalnej prędkości do oddzielenia od pasa ruchu następujących pasów: włączania, wyłączania, przeplatania, dla autobusów i rowerów, odcinków początkowych i końcowych wydzielonych dla pojazdów skręcających na wlotach skrzyżowań, zanikających;

P-1d – linia pojedyncza przerywana – prowadząca wąska, stosowana do oddzielenia pasów ruchu w tym samym kierunku na skrzyżowaniach wzdłuż dróg z pierwszeństwem, niezależnie od dopuszczalnej prędkości na drodze;

P-1e – linia pojedyncza przerywana – prowadząca szeroka.
Taka linia jest używana do oddzielenia przeciwnych kierunków ruchu w ciągu linii podwójnych P-4 lub P-3a, na skrzyżowaniach, lub włączeniach do jezdni;