wstecz

Tunel.

Znak informuje o tym, że zaraz nastąpi wjazd do tunelu, i dodatkowo nakazuje włączenie w pojeździe zewnętrznych świateł, w które pojazd jest wyposażony.

Pod znakiem może być umieszczona tabliczka T-1b, która wskazuje rzeczywistą długość tunelu, w przypadku gdy jego długość przekracza 500 metrów.
W przypadku, kiedy długość tunelu przekracza 3 kilometry, pozostała długość tunelu do przebycia jest wskazywana co 1000 metrów, również przy pomocy tabliczki T-1b.

Pod znakiem może być również umieszczona tabliczka T-32, wskazująca minimalny odstęp od poprzedzającego pojazdu.

PAMIĘTAJ, że w tunelu obowiązuje zakaz zawracania, cofania i zatrzymywania!

Kiedy tunel się kończy, zobaczysz taki znak: znak D-38