wstecz

Droga z pierwszeństwem.

Początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem przedstawia się przy pomocy takiego znaku.

Jeśli widzisz ten znak, to oznacza, że jadąc tą drogą masz pierwszeństwo przejazdu na kolejnych skrzyżowaniach z poprzecznymi drogami, aż do miejsca, w którym umieszczony jest znak D-2 (koniec drogi z pierwszeństwem).

Z kolei na drogach podporządkowanych znajdować się będzie znak A-7 lub B-20.

Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6a albo T-6b, to pokazuje ona faktyczny przebieg drogi z pierwszeństwem (po łuku w prawo lub w lewo) przez skrzyżowanie, lub układ dróg podporządkowanych.

Droga główna jest wyobrażona na tych tabliczkach w postaci szerszej linii.

PAMIĘTAJ, że kiedy jedziesz drogą z tzw. „łamanym pierwszeństwem”, to i tak trzeba sygnalizować obrany kierunek jazdy nawet wtedy, kiedy cały czas będziesz jechać drogą główną.