wstecz

Nakaz jazdy prosto lub w prawo.

Kiedy widzisz taki znak, to oznacza, że po jego minięciu możesz pojechać prosto, lub skręcić w prawo.

Dodatkowo taki znak nakazu oznacza, że po minięciu takiego znaku kierującemu nie wolno skręcać w lewo, ani zawracać.

Znak stanowi połączenie odpowiednich znaków ze strzałkami pojedynczymi ( C-2, i C-5), a więc ich znaczenie odpowiada znaczeniu obu znaków ze strzałkami pojedynczymi.

Znak powinien być stosowany na skrzyżowaniach o więcej niż czterech wlotach, kiedy nie da się zastosować znaku zakaz skręcania w lewo.