wstecz

Nakaz jazdy prosto.

Znak nakazuje, żeby po jego minięciu jechać nadal na wprost w miejscu, gdzie możliwa jest zmiana kierunku jazdy.

Znak ten wskazuje, że na skrzyżowaniu przed którym jest umieszczony, nie wolno skręcać, ponieważ skręcanie pojazdu w prawo lub w lewo mogło by znacznym stopniu utrudnić ruch pieszych, albo (ze względu na duże natężenie ruchu) byłoby utrudnione, lub zagrażałoby bezpieczeństwu.

Zastępuje on jednocześnie dwa znaki zakazu – B-22 (zakaz skrętu w prawo) i B-21 (zakaz skrętu w lewo).
Nie wolno również po jego minięciu zawracać! Obowiązek jazdy prosto, wskazany omawianym znakiem kończy się za skrzyżowaniem.

Poza skrzyżowaniem znak ten umieszcza się w miejscach krzyżowania się kierunków ruchu, jeżeli konieczne jest wyeliminowanie skręcania pojazdów np. skręcania w lewo do obiektów przydrożnych: parkingu, stacji paliw itp.