wstecz

Tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo.

Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka wskazuje długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo, jeżeli długość odcinka przekracza 500 metrów.

Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-3 oznacza koniec takiego odcinka.

Tabliczka taka nie jest stosowana za znakami ostrzegającymi o niebezpieczeństwie występującym w określonym miejscu drogi, jak np. przejazd kolejowy, skrzyżowanie, lub zwężenie jezdni. Na tym przykładzie, znak ostrzega o nierównej drodze na odcinku 4,5 kilometra.