wstecz

Droga dla pieszych.

Droga oznaczona takim znakiem jest przeznaczona dla pieszych, którzy mają obowiązek z niej korzystać.

Znak umieszczony na początku drogi (ścieżki) dla pieszych oznacza, że nie tylko istnieje obowiązek korzystania z niej przez pieszego, ale jednocześnie informuje innych uczestników ruchu (głównie rowerzystów) o zakazie korzystania z niej.

Tak oznaczone ścieżki znaleźć można przede wszystkim w centrach handlowych miast, czyli tam gdzie występuje znaczne natężenie ruchu pieszych i trzeba ułatwić im korzystanie z drogi, oraz zadbać o ich bezpieczeństwo.

Kiedy na jednej tarczy znaku umieszczone są łącznie symbole znaków C-13 i omawianego tutaj znaku, to oznacza, że droga jest przeznaczona dla pieszych i kierujących rowerami. W tej sytuacji ruch pieszych i rowerzystów odbywa się:

  • na całej powierzchni, jeżeli symbole oddzielone są kreską poziomą – w takiej sytuacji piesi mają pierwszeństwo przed rowerzystami na całej szerokości ścieżki,
  • odpowiednio po stronach drogi wskazanych na znaku, jeżeli symbole oddzielone są kreską pionową.