wstecz

Droga dla pieszych.

Kiedy widzisz taki znak, to wyznaczona za nim droga jest przeznaczona dla pieszych, i wtedy mają obowiązek z niej korzystać. Dotyczy to również dzieci w wieku do 10 lat jadących na rowerze.

Znak umieszczony na początku drogi (ścieżki) dla pieszych oznacza, że nie tylko istnieje obowiązek korzystania z niej przez pieszego, ale jednocześnie informuje innych uczestników ruchu (głównie rowerzystów) o zakazie korzystania z niej.

Tak oznaczone ścieżki znaleźć można przede wszystkim w centrach handlowych miast, czyli tam gdzie występuje znaczne natężenie ruchu pieszych i trzeba ułatwić im korzystanie z drogi, oraz zadbać o ich bezpieczeństwo.

Kiedy na jednej tarczy znaku umieszczone są łącznie symbole znaków C-13 i omawianego tutaj znaku, to oznacza, że droga jest przeznaczona dla pieszych i kierujących rowerami. W tej sytuacji ruch pieszych i rowerzystów odbywa się:

  • na całej powierzchni, jeżeli symbole oddzielone są kreską poziomą – w takiej sytuacji piesi mają pierwszeństwo przed rowerzystami na całej szerokości ścieżki,
  • odpowiednio po stronach drogi wskazanych na znaku, jeżeli symbole oddzielone są kreską pionową.
Koniec drogi dla pieszych jest oznaczony przy pomocy znaku C-16a.