wstecz

Koniec drogi dla rowerów.

Znak wskazuje miejsce, gdzie kończy się droga przeznaczona dla rowerzystów. Trzeba pamiętać, że po minięciu takiego znaku możesz jechać dalej, ale musisz włączyć się do ruchu.

Bardzo często, na końcu drogi rowerowej ustawia się znak ostrzegający A-24, uprzedzający innych kierujących o rowerzystach, którzy mogą niespodziewanie znaleźć się na jezdni.

REKLAMY

Bywa też, że omawiany znak stosuje się przed miejscami, gdzie ścieżka rowerowa kierowana jest na drugą stronę drogi, a warunki lokalne nie pozwalają na bezpieczne wyznaczenie przejazdu dla rowerzystów.
W takim miejscu rowerzyści powinni swoje rowery przeprowadzić po przejściu dla pieszych – zobacz przykład takiego oznakowania.