wstecz

Droga dla rowerów.

Coraz więcej jest dróg wyznaczonych tylko dla rowerzystów. Oznakowane są m.in. przy pomocy widocznego tutaj znaku. Jak widzisz taki znak, a w pobliżu jezdni jest wyznaczona taka droga, to masz zakaz poruszania się po jezdni – jeśli tylko droga rowerowa jest wyznaczona dla kierunku, w którym się poruszasz. No chyba, że zamierzasz skręcić.

Taka droga powinna być oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie, lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Pieszy (czyli również dziecko do lat 10 – wg. przepisów to pieszy) może poruszać się tak oznaczoną drogą jedynie w przypadku braku innych możliwości, ma przy tym obowiązek ustępowania pierwszeństwa rowerzystom. Wyjątek stanowi tutaj osoba niepełnosprawna, która na tak oznaczonej drodze rowerowej ma przed nimi pierwszeństwo.

Koniec drogi dla rowerów jest oznaczany przy pomocy znaku C-13a.