wstecz

Droga dla pieszych i rowerzystów.

Kiedy na jednej tarczy znaku umieszczono symbole znaków C-13 i C-16, to wskazuje, że droga jest wspólna – przeznaczona zarówno dla pieszych jak i rowerzystów.

W tej sytuacji ruch pieszych i rowerzystów odbywa się odpowiednio po stronach drogi wskazanych na znaku, jeżeli symbole oddzielone są kreską pionową.

Z kolei, jeśli symbole oddzielone są kreską poziomą, to piesi i rowerzyści mogą poruszać się całą szerokością wyznaczonej drogi – ale piesi mają wtedy pierwszeństwo na całej szerokości wyznaczonej drogi.

Połączony znak drogi dla pieszych i rowerzystów może występować jak na przykładach poniżej: