wstecz

Nakaz jazdy w prawo przed znakiem.

Znak wskazuje kierującemu, że ma obowiązek skręcić w prawo – jeszcze zanim minie znak. Oznacza ponadto, że nie wolno w tak oznakowanym miejscu jechać prosto, skręcać w lewo, ani zawracać.

Stosowanie się do tego znaku, często nie wymaga dokonywania żadnego manewru, a jedynie kontynuowanie jazdy np. dotychczasowym pasem ruchu, byle nie w sposób sprzeczny ze wskazaniem znaku.

Stosuje się go w takich miejscach, w którym kierujący ma obowiązek skręcenia przed znakiem.

Jest stosowany na skrzyżowaniu, lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy, uprzedzając kierującego o manewrze, jaki będzie musiał wykonać. Powinien być ustawiany na przedłużeniu osi jezdni dla jadących jezdnią jednokierunkową, kiedy nie ma możliwości jazdy na wprost (jak na tym przykładzie), lub na przedłużeniu (w jego pobliżu) osi prawej połowy jezdni dla jadących jezdnią dwukierunkową.