wstecz

Zakaz wjazdu rowerów.

Kiedy na drodze jest duże natężenie ruchu, lub wysoka dopuszczalna prędkość (co może być niebezpieczne dla rowerzystów), stawia się taki znak – żeby wyłączyć ruch rowerów na danym odcinku drogi.

Znak zabrania ruchu rowerów na jezdni i po poboczu, a zakaz wyrażony tym znakiem dotyczy zarówno rowerów jednośladowych jak i wielośladowych.

Czasem można spotkać taki znak z tabliczką T-22 „nie dotyczy rowerów” – trochę dziwne połączenie – ale chodzi wtedy o wyłączenie z ruchu tylko rowerów wielośladowych.

Ustawia się go również przy jezdni, kiedy w pobliżu została wyznaczona droga dla rowerów, oznaczona znakiem C-13.

WAŻNE – często rowerzyści przejeżdżają wzdłuż po przejściu dla pieszych – jest to ZABRONIONE! – rower należy przeprowadzić!