wstecz

Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą.

Znak oznacza zakaz ruchu pojazdów silnikowych z przyczepą (przyczepami) wieloosiowymi.

Stosowany jest wówczas, jeżeli pojazdy te mogą stanowić utrudnienie ruchu dla innych pojazdów. Dzieje się tak zwłaszcza na drogach o dużym natężeniu ruchu, lub o niekorzystnych warunkach drogowych, np. na spadkach, lub śliskiej jezdni.

Zakaz nie dotyczy pojazdów:
z przyczepą jednoosiową,
z naczepą.

Taki znak oznacza zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą o określonej masie, podanej zazwyczaj na znaku. znak B-7a