wstecz

Zakaz wjazdu ciągników rolniczych.

Znak jest stosowany na ulicach, na których występuje duże natężenie ruchu, a pojazdy wolnobieżne mogą powodować tamowanie ruchu.

Znak zakazuje ruchu:
ciągników rolniczych;
pojazdów wolnobieżnych.

Jeżeli istnieje konieczność wprowadzenia zakazu wjazdu tylko dla pojazdów wolnobieżnych, pod omawianym znakiem należy umieścić tabliczkę z napisem „Dotyczy tylko pojazdów wolnobieżnych”.

Może się zdarzyć, że omawiany znak występuje na tabliczce łącznie z innymi, jak na przykładach poniżej: