wstecz

Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych.

Znak zakazuje ruchu: samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, ciągników samochodowych, pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, ciągników rolniczych oraz pojazdów wolnobieżnych.

Jeżeli omawiany znak dotyczy pojazdów o innej niż 3,5 t dopuszczalnej masie całkowitej, to wówczas na znaku lub na tabliczce podaje się określoną wartość dopuszczalnej masy całkowitej.