wstecz

Zakaz wjazdu motocykli.

Ten znak zabrania wjazdu wszelkich motocykli, zarówno jednośladowych, jak i takich z przyczepkami, wózkami itp. Ustawiany jest w miejscach, gdzie istnieje konieczność ograniczenia hałasu wytwarzanego przez takie pojazdy, np. w pobliżu szpitali.

Do tego zakazu może nie stosować się (pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności), uprawniona osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej kierująca pojazdem samochodowym, oraz kierujący pojazdem przewożący taką osobę.

Znaczenie znaku (zakaz ruchu pojazdów silnikowych) może zignorować również kierujący pojazdem wykonującym na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne, pod warunkiem używania żółtych sygnałów błyskowych na pojeździe i zachowania szczególnej ostrożności.

Znak występuje czasami w takiej postaci – co oznacza całkowity zakaz wjazdu pojazdów silnikowych – jedno i wielośladowych. znak B-3/4