wstecz

Zakaz wjazdu motocykli.

Na drogach, na których istnieje konieczność ograniczenia hałasu wytwarzanego przez motocykle, np. w pobliżu szpitali, ustawiany jest ten znak, który zabrania wjazdu wszelkich motocykli, zarówno jednośladowych, jak i z przyczepkami, wózkami itd.

Do tego zakazu może nie stosować się (pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności), uprawniona osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej kierująca pojazdem samochodowym, oraz kierujący pojazdem przewożący taką osobę.

Znaczenie znaku (zakaz ruchu pojazdów silnikowych) może zignorować również kierujący pojazdem wykonującym na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne, pod warunkiem używania żółtych sygnałów błyskowych na pojeździe i zachowania szczególnej ostrożności.

Znak występuje czasami w takiej postaci – co oznacza całkowity zakaz wjazdu pojazdów silnikowych – jedno i wielośladowych. znak B-3/4