wstecz

Strefa ograniczonego postoju.

Znak oznacza, że po jego minięciu obowiązuje zakaz postoju pojazdów na wszystkich drogach w strefie, poza miejscami specjalnie do tego wyznaczonymi. Wynika z tego, że zatrzymanie się w celu zabrania lub wysadzenia pasażera jest dozwolone.

Na tarczy znaku podaje się informacje o zakresie obowiązywania znaku (dni, godziny, wyjątki itp.). Jeśli zakaz dotyczy określonych pojazdów, to na znaku można umieścić symbol pojazdu lub napis określający rodzaj pojazdu – przykładowo: symbol samochodu ciężarowego, albo napis „Dotyczy taksówek”.

Jeżeli dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu może być dłuższy niż jedna minuta, jest to również wskazane na znaku.

Znak ten nie dotyczy pojazdów:
komunikacji publicznej zatrzymujących się na wyznaczonych dla nich miejscach, oraz taksówek;
zatrzymujących się w miejscach oznaczonych znakami D-18, D-18a lub D-44;
unieruchomionych ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego;
autobusu szkolnego.

Koniec strefy ograniczonego postoju oznaczany jest znakiem B-40.

Do tego zakazu może nie stosować się (pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności), uprawniona osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym, oraz kierujący pojazdem przewożący taką osobę.