wstecz

Zakaz zatrzymywania się.

Kiedy nawet chwilowe unieruchomienie pojazdu może spowodować pogorszenie płynności ruchu, stosuje się taki znak, który oznacza zakaz zatrzymywania się nawet na chwilę, np. w celu wysadzenia pasażera

Zakaz wyrażony tym znakiem dotyczy tylko tej strony jezdni, przy której się znajduje (dotyczy również chodnika), także na drodze jednokierunkowej – podobnie jak to miało miejsce przy zakazie postoju. Obowiązuje przez całą dobę, chyba, że okres obowiązywania jest określony na znaku.

Jeśli znak jest ustawiony poza obszarem zabudowanym, dotyczy zarówno jezdni, jak i pobocza, chyba że na poboczu wyznaczono miejsce do parkowania.

Zakaz dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy. Nie dotyczy pojazdów unieruchomionych ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego, oraz pojazdów komunikacji zbiorowej, które zatrzymują się na wyznaczonych przystankach.

Znak wraz z umieszczoną poniżej tabliczką T-26 umieszczony na placu równolegle do krawędzi jezdni, oznacza, że zakaz wyrażony tym znakiem dotyczy strony placu, przy której został on ustawiony.

Umieszczane czasem pod tym znakiem tabliczki wskazują:
T-25a – początek zakazu, T-25b – kontynuację zakazu, T-25c – koniec zakazu.