wstecz

Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka.

Jak zobaczysz taki znak, to pamiętaj, że dojeżdżasz do zwężenia drogi. Jednocześnie masz ustąpić na tym zwężeniu pierwszeństwa przejazdu tym, którzy nadjeżdżają z przeciwka. Znak zabrania Ci wjazdu na zwężony odcinek jezdni, kiedy zmusiłoby to kierujących znajdujących się na tym odcinku, lub zbliżających się do niego z przeciwnej strony, do zatrzymania się.

Po drugiej stronie zwężenia ustawiany jest znak D-5.

Znak nie ma praktycznego zastosowania w tych sytuacjach, gdy do wąskiego odcinka drogi zbliżają się pojazdy o takiej szerokości, że kwestia pierwszeństwa przejazdu przez zwężenie w ogóle nie wystąpi. Jeżeli np. szerokość jezdni zwężonego odcinka drogi wynosi 4 metry, to mogą wyminąć się na nim dwa rowery, motocykle lub pojazd jednośladowy z samochodem osobowym.
Obowiązek zatrzymania pojazdu, o którym mowa w przepisie, jest zależny od sytuacji.

Jeżeli ten znak jest umieszczony przed lewostronnym zwężeniem jezdni, to może zmienić ogólną zasadę pierwszeństwa przejazdu w tej sytuacji. A zatem pomimo wolnej „swojej” połowy jezdni, kierujący pojazdem – w związku z ustawieniem znaku przedstawionym na ilustracji, musi ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym z przeciwnego kierunku.

Należy pamiętać, że kierujący pojazdem jest obowiązany, przy wymijaniu zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu, a w razie potrzeby – zjechać na prawo i zmniejszyć prędkość lub zatrzymać się.