wstecz

Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych.

Przedstawiony znak stosowany jest na odcinkach dróg o niedostatecznej szerokości lub nośności, i zabrania ruchu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych, chyba, że te ciągną przyczepkę dwukołową albo mają boczny wózek.
Inaczej mówiąc – ruch pojazdów silnikowych wielośladowych (w tym motocykli z przyczepą) jest niedozwolony.

Do tego zakazu może nie stosować się (pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności), uprawniona osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej kierująca pojazdem samochodowym, oraz kierujący pojazdem przewożący taką osobę.

Znaczenie znaku (zakaz ruchu pojazdów silnikowych) może zignorować również kierujący pojazdem wykonującym na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne, pod warunkiem używania żółtych sygnałów błyskowych na pojeździe i zachowania szczególnej ostrożności.

Znak występuje czasami w takiej postaci – co oznacza całkowity zakaz wjazdu pojazdów silnikowych – jedno i wielośladowych. znak B-3/4