wstecz

Zakaz używania sygnałów dźwiękowych.

Znak ten zabrania używania sygnałów dźwiękowych, chyba że jest to spowodowane koniecznością ostrzeżenia innych uczestników ruchu przed bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu.

Zakaz obowiązuje od miejsca ustawienia znaku do najbliższego skrzyżowania, lub znaku B-30 „koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych”, chyba, że na drodze dwujezdniowej droga odgałęziająca znajduje się tylko z lewej strony i nie ma bezpośredniego połączenia z prawą jezdnią, lub zakaz wyrażony przez znak został wcześniej odwołany znakiem odwołującym ten zakaz.

Stosowany jest np. obok szpitali, oraz poza obszarem zabudowanym w miejscach, gdzie należy ograniczyć hałas: parki, rezerwaty przyrody, ośrodki wypoczynkowe itp.