wstecz

Zakaz wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych.

Kiedy na odcinku drogi widać ten znak, to kierujący pojazdem silnikowym (oznaczonym na znaku kolorem czerwonym) może wyprzedzać tylko pojazdy jednośladowe oraz pojazdy niesilnikowe.

Czyli nie wolno wyprzedzać wszelkich pojazdów silnikowych (lub tylko wyszczególnionych na tabliczce pod znakiem – np. T-23b), a więc samochodów ciężarowych, osobowych, autobusów, oraz motocykli wielośladowych i innych pojazdów (oznaczanych na tym znaku kolorem czarnym).

Po minięciu tego znaku wolno zatem wyprzedzać pojazdy takie jak: rowery, motorowery, pojazdy zaprzęgowe, wózki ręczne, a z pojazdów samochodowych – motocykle jednośladowe.
Dodatkowo, po minięciu tego znaku, można wyprzedzić również tramwaj (nie jest to pojazd silnikowy).

Znak ten odwołuje najbliższe skrzyżowanie, można go również odwołać znakiem B-27, lub znakiem B-42 „koniec zakazów”.