wstecz

Zakaz skrętu w prawo.

Znak ten zabrania skręcania w prawo.
Zakaz skrętu w prawo obowiązuje tylko na najbliższym skrzyżowaniu. Trzeba pamiętać, że kiedy znak znajduje się w obrębie skrzyżowania to wtedy dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.

Znak stosowany jw celu zabronienia skręcania pojazdów w prawo na najbliższym skrzyżowaniu, w szczególności ze względu na to, że:

  droga po prawej stronie jest drogą jednokierunkową i skręcając w prawo pojedziesz pod prąd,
  jest mały promień łuku uniemożliwiający bezpieczny skręt w prawo,
  szerokość jezdni drogi odgałęziającej się w prawo jest niewielka,
  na drodze poprzecznej jest bardzo intensywny ruch pieszych (skręcające pojazdy mogą tamować ruch na pasie drogi, którą opuszczają).

Umieszczona pod tabliczka T-22 wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów skręcających na drogę dla rowerów, lub wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla tych pojazdów – tzw. kontrapas.

Znak (podobnie jak B-21) nie zabrania skręcania na odcinku drogi pomiędzy znakiem a skrzyżowaniem, np. w celu wjechania do posesji lub na parking.

Czasem znak może występować również w postaci świetlnej – stosuje się go na skrzyżowaniach, na których warunki ruchu powodują konieczność okresowego zabronienia skręcania pojazdów. Włączany jest wtedy automatycznie, przy określonym natężeniu ruchu pojazdów, lub przez służby monitorujące ruch.