wstecz

Zakaz skrętu w lewo.

Ten znak oznacza zakaz skręcania w lewo, oraz zawracania, ale TYLKO na najbliższym skrzyżowaniu. Jeżeli postawiono go w obrębie skrzyżowania, to dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.

Czasem pod znakiem umieszczana jest tabliczka T-22 „nie dotyczy rowerów”, co oznacza, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych – wolno im skręcać w lewo na drogę dla rowerów, lub wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla tych pojazdów – tzw. kontrapas.

Ustawiony przed skrzyżowaniem znak nie zabrania skręcania lub zawracania na odcinku drogi pomiędzy znakiem a skrzyżowaniem, np. w celu wjechania do posesji lub na parking, chyba że zakaz skręcenia w lewo lub zawrócenia jest zabroniony przez wyznaczenie na jezdni linii ciągłej.

Razem z tym znakiem może występować znak F-7 „sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo”, który wskazuje możliwy dojazd do drogi, w którą (na tym skrzyżowaniu) skręcanie jest zabronione.

Znak może czasem występować w postaci świetlnej, a stosuje się go na skrzyżowaniach w sytuacji, na której warunki ruchu powodują konieczność okresowego zabronienia skręcania pojazdów.