wstecz

Zakaz wjazdu.

Ten znak oznacza zakaz wjazdu pojazdów na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia. Znak ten wskazuje jednocześnie na możliwość wjazdu z przeciwległej strony na drogę, przy której znajduje się ten znak, ponieważ z przeciwległej strony umieszczony jest znak D-3 (droga jednokierunkowa).

Znak ustawiany jest również w miejscach, w których ustalono tylko wyjazd z obiektu przydrożnego, np. z parkingu czy stacji benzynowej; w obiektach zajmujących znaczną powierzchnię znak ten można umieścić również dla wskazania, że wyjazd z obiektu, w miejscu wjazdu do niego, jest zabroniony.

Jeżeli pod znakiem umieszczona jest tabliczka T-22 to oznacza, że zakaz wjazdu nie dotyczy rowerów jednośladowych – dla nich wyznaczony został na jezdni jednokierunkowej specjalny pas ruchu, tzw. kontrapas (jak na tym przykładzie). Pod znakiem może być również umieszczona słowna informacja, jakich pojazdów nie dotyczy (np. „Nie dotyczy karetek pogotowia”).

Jeżeli pod znakiem została umieszczona tabliczka T-21 (tabliczka wskazująca odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje), to znak będzie obowiązywał dopiero po przejechaniu wskazanego na tabliczce dystansu, w przeciwnym razie znak obowiązuje od miejsca ustawienia.