wstecz

Zakaz ruchu w obu kierunkach.

Taki znak oznacza zakaz ruchu pojazdów i kolumn pieszych, oraz jeźdźców i poganiaczy. Oznacza również, że wjazd na tak oznaczoną drogę lub jej odcinek, jest zabroniony również z drugiej strony tak oznakowanej drogi.

Ruch może być zamknięty całkowicie, obowiązuje w ciągu całej doby i dotyczy wszelkich pojazdów, lub częściowo, np. wyłączając określone okresy doby, albo niektóre rodzaje pojazdów.

Przyczyną takiego zamknięcia drogi może być:
  prowadzenie robót w pasie drogowym,
  zły stan techniczny drogi zagrażający bezpieczeństwu ruchu, np. uszkodzenie jezdni, obiektu mostowego itp.,
  przeznaczenie drogi do innych celów niż ruch pojazdów,
  przeznaczenie drogi do ruchu tylko określonych rodzajów pojazdów, np. autobusów komunikacji miejskiej i taksówek.

Napisy wskazujące wyjątki od wyrażanego znakiem zakazu podawane są zwykle na znaku, lub na tabliczce umieszczonej pod znakiem.

Zakaz nie dotyczy rowerów jednośladowych, jeżeli umieszczona jest pod nim tabliczka T-22.
Jeżeli zakaz ruchu nie obowiązuje całą dobę, na znaku podaje się w jakich godzinach obowiązuje, np. „w godz. 16-19”.

Do tego zakazu może nie stosować się (pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności), uprawniona osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej kierująca pojazdem samochodowym, oraz kierujący pojazdem przewożący taką osobę.