wstecz

Zakaz ruchu w obu kierunkach.

Na tak oznaczonej drodze obowiązuje zakaz ruchu pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy. Ponadto informuje, że wjazd na daną drogę lub jej odcinek, nie jest możliwy również z drugiej strony tej drogi.

Zamknięcie ruchu może być całkowite, obowiązujące w ciągu całej doby i dotyczące wszelkich pojazdów, lub częściowe, np. wyłączające określone okresy doby albo niektóre rodzaje pojazdów.

Przyczyną takiego zamknięcia drogi może być:
  prowadzenie robót w pasie drogowym,
  zły stan techniczny drogi zagrażający bezpieczeństwu ruchu, np. uszkodzenie jezdni, obiektu mostowego itp.,
  przeznaczenie drogi do innych celów niż ruch pojazdów,
  przeznaczenie drogi do ruchu tylko określonych rodzajów pojazdów, np. autobusów komunikacji miejskiej i taksówek.

Napisy wskazujące wyjątki od wyrażanego znakiem zakazu podawane są zwykle na znaku, lub na tabliczce umieszczonej pod znakiem.

Zakaz nie dotyczy rowerów jednośladowych, jeżeli umieszczona jest pod nim tabliczka T-22.
Jeżeli zakaz ruchu nie obowiązuje całą dobę, na znaku podaje się w jakich godzinach obowiązuje, np. „w godz. 16-19”.

Do tego zakazu może nie stosować się (pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności), uprawniona osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej kierująca pojazdem samochodowym, oraz kierujący pojazdem przewożący taką osobę.