wstecz

Przejazd kolejowy z zaporami.

Taki znak stosowany jest wtedy, kiedy na przejeździe są zapory, które zamykają całą szerokość jezdni przed przejazdem kolejowym, lub półzapory które zamykają wjazd na przejazd.

Przejazdy kolejowe z półzaporami są zawsze wyposażone w sygnalizację świetlną, natomiast z zaporami – tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione bardzo dużym natężeniem ruchu drogowego.

Zapora lub półzapora opuszcza się z pewnym opóźnieniem w stosunku do zapalenia się sygnału czerwonego, jednak zakaz wjazdu obowiązuje od chwili zapalenia się sygnału i trwa aż do chwili jego wyłączenia.

Umieszczona pod znakiem tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe.

Pamiętać trzeba, że niezależnie od wyposażenia, ZAWSZE musisz sprawdzić, czy można bezpiecznie przejechać przez przejazd kolejowy!

Kierującemu pojazdem zabrania się:
  wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca dla kontynuowania jazdy,
  wyprzedzania na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,
  omijania pojazdów oczekujących na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

Znak ostrzegający przed przejazdem kolejowym może być uzupełniony znakami, zwanymi słupkami wskaźnikowymi.