wstecz

Przejazd kolejowy z zaporami.

Taki znak stosowany jest wtedy, kiedy na przejeździe są zapory, które zamykają całą szerokość jezdni przed przejazdem kolejowym, lub półzapory które zamykają wjazd na przejazd.

Przejazdy kolejowe z półzaporami są zawsze wyposażone w sygnalizację świetlną, natomiast z zaporami – tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione bardzo dużym natężeniem ruchu drogowego.

Zapora lub półzapora opuszcza się z pewnym opóźnieniem w stosunku do zapalenia się sygnału czerwonego, jednak zakaz wjazdu obowiązuje od chwili zapalenia się sygnału i trwa aż do chwili jego wyłączenia.

Umieszczona pod znakiem tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe.

Pamiętać trzeba, że niezależnie od wyposażenia, ZAWSZE musisz sprawdzić, czy można bezpiecznie przejechać przez przejazd kolejowy!

Kierującemu pojazdem zabrania się:
  wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca dla kontynuowania jazdy,
  wyprzedzania na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,
  omijania pojazdów oczekujących na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

Znak „przejazd kolejowy z zaporami” może być uzupełniony znakami, zwanymi słupkami wskaźnikowymi.