wstecz

Niebezpieczne zakręty, z których pierwszy jest w lewo.

W którą stronę będzie następny (bądź następne zakręty), znak NIE OKREŚLA!

Stosowany jest na ogół poza obszarem zabudowanym, przed ostrymi (ciasnymi) zakrętami, gdy odległość od końca pierwszego zakrętu do początku kolejnego jest mniejsza niż 300 metrów.

Ustawia się go też na zakrętach o ograniczonej widoczności, albo tam, gdzie dochodzi do częstych wypadków. Na podobnych zasadach ustawiane są
znaki A-1 , A-2 oraz A-3.

PAMIĘTAJ, powinno się jechać z taką prędkością na zakrętach i przed nimi, żeby zdążyć zatrzymać pojazd na odcinku drogi, który widzi przed sobą.

Na tak oznakowanych zakrętach nie wolno wyprzedzać pojazdów silnikowych. Ale rower to nie jest 🙁 pojazd silnikowy.

Kiedy liczba zakrętów jest większa niż dwa, pod znakiem mogą być umieszczone tabliczki:
T-2 – tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo. Koniec tego odcinka wskazuje tabliczka T-3 ,
T-4 – tabliczka wskazująca ile jest zakrętów,
T-5 – tabliczka wskazująca początek drogi krętej.