wstecz

Wypadek drogowy.

Znak ustawiany jest przez służby zabezpieczające miejsce wypadku i ostrzega o miejscu, w którym na skutek wypadku drogowego nastąpiło zablokowanie drogi, lub znaczne utrudnienie ruchu pojazdów.

Trzeba pamiętać, że ze względu na osoby udzielające pomocy, lub usuwające skutki wypadku oraz możliwość zablokowania ruchu, kierujący jest obowiązany zachować szczególną ostrożność.