wstecz

Oszronienie jezdni.

Kiedy temperatura powietrza jest bliska zeru, w pobliżu rzek i zbiorników wodnych, może występować na drodze oszronienie jezdni lub gołoledź, ustawiany jest taki znak.

Znak ostrzega kierujących o możliwości lokalnego występowania takiego zjawiska.

Należy na niego zwracać uwagę głównie w okresie zimowym przed mostami i wiaduktami, oraz na drogach w pobliżu rzek i zbiorników wodnych, na których oszronienie jezdni lub gołoledź pojawia się już wtedy, kiedy nie występuje jeszcze na innych odcinkach drogi.