wstecz

Niebezpieczne pobocze.

Jeżeli na odcinku drogi występuje wąskie, miękkie, zbyt wysokie lub obniżone pobocze, to przed takim niebezpiecznym poboczem ostrzega ten znak.

Znak ostrzega również przed końcem pobocza bitumicznego, przechodzącego w ziemne.

Znak z odwróconym symbolem ostrzega o niebezpiecznym poboczu, występującym po lewej stronie drogi.