wstecz

Inne niebezpieczeństwo.

Znak ostrzega o niebezpieczeństwie innego rodzaju niż określone pozostałymi znakami ostrzegawczymi.

Umieszczona pod znakiem tabliczka wskazuje rodzaj niebezpieczeństwa za pomocą napisu lub symbolu.

Może to być np. tabliczka symbolizująca T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-18, lub inna – taka jak na przykład na ilustracji.